Introductie

Bijna geen enkele vereniging kan zonder sponsoren. Ook Sporting Heerlen niet. Sinds jaar en dag prijzen wij ons gelukkig met vele bedrijven en personen die onze club een zeer warm hart toedragen en op één of andere manier onze vereniging steunen.

Sportsponsoring is nog altijd een zeer sympathiek instrument waarmee u uw communicatiestrategie kunt ondersteunen. U stelt u immers in staat om uw bedrijfsnaam, product of dienst dynamisch te presenteren, terwijl u tevens een belangrijke rol speelt als supporter van uw favoriete club of team. Sponsoring vormt voor iedere sportvereniging een onmisbare bron als het gaat om voortbestaan en ontwikkeling. Voor Sporting Heerlen is dat niet anders. Wij zetten uw sponsorbijdragen daarom in voor het behoud en de verbetering van de kwaliteit van de gehele voetbalvereniging. Zo streven wij er bijvoorbeeld voortdurend naar om het "clubkader" (trainers, coaches, etc) optimaal te begeleiden. Ook tastbare zaken zoals een verzorgde, moderne accommodatie worden mede betaald uit sponsorgelden. De sponsorresultaten zijn dus direct zichtbaar en te vinden in het clubgebouw, op de velden en op onze website.

Sporting Heerlen heeft verschillende sponsor mogelijkheden, waarin de mogelijkheden voor iedere sponsor - van "klein" tot "groot" - zijn gerangschikt. Creatieve voorstellen van sponsoren over de invulling van een pakket zijn voor ons altijd bespreekbaar!

SPONSORCOMMISSIE
De sponsorcommissie heeft tot taak bedrijven en personen te interesseren voor het sponsoren van Sporting Heerlen. De commissie benadert potentiële sponsors en biedt mogelijkheden op maat. De commissie onderhoudt de contacten met de sponsors. Mailadres sponsorcommissie: r.gelissen@izt-limburg.nl


 width=