In een ideale wereld bestaan er geen problemen, iedereen doet wat hij moet doen en niemand heeft last van elkaar. De realiteit is soms toch anders. Mensen kunnen geconfronteerd worden met vormen van ongewenst gedrag, zoals pesten, seksuele intimidatie/ongewenste intimiteiten, discriminatie en agressie. Het is prettig als een getroffen persoon met zijn problemen terecht kan bij een vertrouwenspersoon binnen de vereniging.

Pesten
Pesten is herhaald ongewenst negatief gedrag, waartegen iemand niet in staat is zich te verdedigen. Dit kan (een combinatie van) verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag zijn.

Discriminatie
Bij discriminatie is er sprake van een ongelijke behandeling van personen: het achterstellen of uitsluiten van mensen op basis van persoonlijke kenmerken zoals geslacht, huidskleur of religie.

Seksuele intimidatie/ongewenste intimiteiten
Seksuele intimidatie/ongewenste intimiteiten is elke vorm van seksuele toenadering, verzoeken om seksuele gunsten of ander seksueel getint verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag in de omgeving, die als ongewenst worden ervaren.

Verbale agresie
Onder verbale agressie wordt verstaan het uitschelden, schreeuwen of zeer fel in discussie gaan. Ook discriminerende opmerkingen vallen hieronder. Verbale agressie kan zowel persoonlijk als telefonisch plaatsvinden.

Fysieke agresie
Onder fysieke agressie wordt verstaan het schoppen, duwen, slaan, spugen, vernielen of beroven van personen.

 width=

In al deze gevallen kunt u terecht bij de vertrouwenspersoon binnen onze vereniging voor melding(en) van ongewenst gedrag:Vertrouwenspersoon bij Sporting HeerlenM 06 -