Voorzitter



Cor Gubbels
T 045 - 57 225 87

Vice voorzitter



Jos Crombach
M 06 - 411 79 663



Secretaris




Sven Christiaanse
T 045 - 56 043 31

2e Secretaris




Vacature




Penningmeester




Marc Huijs
M 06 - 230 59 787

Commerciële Zaken


Raymond Gelissen
Pierre van Leeuwen
Bram Leenen
Carina Illardo

pr.sportingheerlen@gmail.com




Algemene zaken




Vacature



afd. Jeugd



Omar Skraoui
M 06 - 245 01 119