Vertrouwenspersonen

In een ideale wereld bestaan er geen problemen, iedereen doet wat hij moet doen en niemand heeft last van elkaar. De realiteit is soms toch anders. Overal waar mensen samen zijn, komen ook ongewenste omgangsvormen en integriteitsschendingen voor. width=


Ongewenste omgangsvormen kunnen onder andere zijn: discriminatie, pesten/mobbing, agressie, geweld en (seksuele) intimidatie en onder integriteitsschendingen wordt onder andere verstaan diefstal, fraude, verduistering, belangenverstrengeling. Misschien zijn er bij onze vereniging wel incidenten geweest, of nog, waarbij leden, ouders van leden graag gebruik willen maken van deze vertrouwenspersonen.

Namens het bestuur zullen de vertrouwenspersonen binnen onze vereniging Cor Gubbels
(T 045 - 57 225 87) en Jos Crombach (M 06 - 411 79 663) u graag te woord staan bij eventuele calamiteiten. Beiden vormen een vertrouwelijk team met een luisterend oor en zullen trachten te bemiddelen waar nodig is.

Bestuur Sporting Heerlen
Bron: webmaster
Share: