Nieuws uit de bestuurskamer

Gaandeweg het afgelopen jaar zijn wij tot de conclusie gekomen dat ondanks onze inzet als bestuur er te veel zaken blijven liggen en het functioneren van ons als bestuur voor verbetering vatbaar is. Mede door diverse wisselingen van de wacht hebben we teveel hooi op de vork genomen, waardoor wij ook op persoonlijk vlak hinder zijn gaan ondervinden. Aangezien er ook op diverse oproepen om hulp vanuit de vereniging slechts mondjesmaat gereageerd is, hebben we zelf het volgende initiatief genomen. width=


We hebben deze situatie aan een aantal ervaren (oud) leden, die in staat zijn met enige afstand naar onze vereniging te kijken, voorgelegd en zij hebben spontaan aangeboden ons te willen helpen in onze zoektocht naar wat nieuwe structuren binnen onze club. In grote lijnen is het de bedoeling om een aantal taken, (geen bestuurstaken,) bij het bestuur weg te halen en deze vervolgens bij bestaande of nieuw te formeren commissies te beleggen. Uiteraard rekening houdend met de statuten en het huishoudelijk reglement van Sporting Heerlen.

De zoektocht naar een nieuwe penningmeester heeft inmiddels vruchten afgeworpen, Cor van Kan is bereid gevonden om deze portefeuille op zich te nemen, in eerste instantie als interim en vanaf de volgende ledenvergadering als verkozen. Cor is geen onbekende bij velen van jullie, hij is oud-speler van SV Heerlen en is als voetballiefhebber regelmatig op ons complex te vinden. Binnen afzienbare tijd zal hij zich op onze media nader voorstellen.

Inmiddels zijn we gestart met onderzoeken hoe we media-taken, in de ruimste zin van het woord, kunnen onderbrengen bij een commissie. We hebben hier een aantal mensen voor benaderd en deze hebben positief op ons verzoek gereageerd. Ian van Liempd en Niek Crombach gaan, samen met Giel Senden, de webmaster zorgen dat onze mediakanalen up to date zijn en de zaken aanpakken middels interviews met leden, voorbeschouwingen op de wedstrijden van het eerste enz. Ook op Instagram zullen we actiever gaan worden.

Mochten er mensen zijn die deze mannen willen ondersteunen of die leuke ideeën hebben, dan horen zij dat graag. Ook zij zullen zich nog nader voorstellen.

Overtuigd dat geschetste aanpak een verbetering gaat betekenen voor onze vereniging, sluiten we af met het verzoek positief te willen reageren als we vragen mee te willen denken of werken als je eventueel benaderd wordt. Op voorhand alvast hartelijk bedankt hiervoor!

Met sportieve groet
Namens het bestuur van Sporting Heerlen
Voorzitter Jos Crombach
Bron: webmaster
Share: