Vrienden van Sporting Heerlen

Sinds kort bestaat er binnen onze vereniging een bijzondere club:

“De club van 50"! Grijp nu je kans en word ook lid! width=


Wat houdt "De club van 50 in"?
Het doel van “De club van 50" is er om leuke/ bijzondere/extra activiteiten of spullen ten behoeve van onze vereniging te kunnen financieren.

Voorbeelden hiervan kunnen onder andere zijn:

- aanschaf nieuwe materialen
- opknappen van accommodatie, kantine of terras
- organiseren van voetbalkampen
- organiseren van een jeugdkamp

Wie kan er lid worden van de "Club van 50"
Iedereen! Denk hierbij aan leden en oud-leden, maar ook ouders van (jeugd)leden, supporters en in het algemeen een ieder die Sporting Heerlen een warm hart toedraagt.

Hoe kan je lid worden?
Wil je lid worden van “De club van 50"? Stuur het inschrijfformulier naar: Pr.sportingheerlen@gmail.com en stort dan € 50,- op: rekeningnummer NL78 INGB 00032 663 52 t.n.v. Sporting Heerlen met vermelding "Club van 50"

of vul het in en geef het af bij: Pierre van Leeuwen (sponsorcommissie), Jos Crombach, vicevoorzitter Sporting Heerlen of bij Sandra Gelissen in de kantine.


Voor het inschrijfformulier klik hier.


Wil je weten wie jou voorgingen als lid van "Club van 50", kijk dan op de website van Sporting Heerlen of op het bord in de kantine.

Lidmaatschap:
"Club van 50" leden zijn geen lid van de KNVB.
Vanaf moment van aanmelding (ongeacht het tijdstip) ben je voor dat seizoen het volle bedrag van € 50,- verschuldigd.

Wat krijgt u hiervoor terug?
- Vermelding van uw naam op het bord in onze kantine
- Vermelding van uw naam op de website van Sporting Heerlen
- Eeuwige dankbaarheid en roem

Op het einde van het seizoen zal een overzicht van inkomsten en bestedingen worden gepresenteerd.

Voor zakelijke sponsoring verwijzen wij je graag naar onze sponsorcommissie.


Bron: webmaster
Share: