Meer dan alleen maar sport

Drie Heerlense voetbalclubs haken aan bij een landelijk project om jeugd meer perspectief te bieden. Verenigingen nemen vaker hun maatschappelijke verantwoordelijkheid, zoals de gemeenteraad graag wil.

Vanaf volgende maand nemen Sporting Heerlen (GMS) en EHC (Hoensbroek) deel aan het nationale programma ‘Alleen jij bepaalt wie je bent‘. Ook met Groene Ster (Heerlerheide) lopen gesprekken.


Preventief
Het gaat om een preventief programma voor jeugd van twaalf tot achttien jaar dat al in zo‘n vijftig steden loopt, waaronder Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Eindhoven en Arnhem. (Sport)verenigingen bieden jongeren een structurele vorm van vrijetijdsbesteding met intensieve begeleiding.

Deze aanpak richt zich, naast gezond bewegen en een ontmoetingsplek voor tieners, ook op positieve gedragsverandering in bijvoorbeeld de omgang met autoriteiten. Volgens de Erkenningscommissie Justitiële Interventies heeft deze benadering succes. Zo blijken jongeren dankzij deze begeleiding drie keer minder vaak met de politie in aanraking te komen.

Heerlen-Noord
Eind 2021 steunde de Heerlense gemeenteraad unaniem een motie om de maatschappelijke rol van verenigingen te vergroten. Een stap die een positieve bijdrage kan leveren aan het Nationaal Programma Heerlen-Noord, dat de volgende generatie gelijke kansen moet bieden op het gebied van scholing, werk, gezondheid, huisvesting en veiligheid.

Heerlen blijkt de meest risicovolle stad als het gaat om ondermijnende criminaliteit. Een op de vijftien jongeren loopt kans in de drugscriminaliteit te belanden. Slechte sociaal-economische omstandigheden blijken een belangrijke voedingsbodem hiervoor.

G-voetbal
Uit landelijk onderzoek blijkt dat een op de drie clubs in staat is een ruime maatschappelijke rol te vervullen. In Heerlen hebben zo‘n 35 verenigingen een zogeheten waarderingssubsidie aangevraagd. Dat duidt op grote animo om naast sec het aanbieden van activiteiten, een bijdrage te leveren aan de opvoeding en talentontwikkeling van jongeren.

Dat reikt verder dan de aanpak in Heerlen-Noord. Zo begon VV Bekkerveld een afdeling G-voetbal (voor leden met een beperking). RKHBS en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) werken samen bij activiteiten voor kinderen van asielzoekers. Andere verenigingen richten zich op projecten als Iedereen Kan Sporten (IKS), naschoolse activiteiten en thema‘s als sociale veiligheid. De gemeente Heerlen bekijkt of extra geld en sportconsulenten nodig zijn om deze ontwikkeling verder te stimuleren.
Bron: webmaster
Share: