Eindresultaat van: Geef je club een rondje

Nu de kantines alweer maanden dicht zijn en nog onbekend is wanneer ze weer open gaan, maken veel clubs zich zorgen over hun financiële situatie. 29,6% van de clubs maakt zich zelfs zorgen om het voortbestaan, terwijl bijna 40% van de amateurclubs de financiële positie als ‘zorgelijk‘ beschrijft.Alle kleine beetjes helpen en vele van u hebben aan deze actie meegedaan. Er is in totaal aan € 1170- gedoneerd. Het bestuur van Sporting Heerlen wilt u hiervoor dank zeggen.

Fantastisch dat u de club niet in de kou heeft laten staan in deze moeilijke tijd.Bron: webmaster
Share: