Correcte en herkenbare pasfoto op je spelerspas

Vanaf 21 juni is het weer mogelijk om zelf de spelerspasfoto op de digitale spelerspas te wijzigen via de Wedstrijdzaken-app of Voetbal.nl-app. width=


Elk lid dient te zorgen voor het begin van komend seizoen, maar uiterlijk 31 oktober, voor een een correcte spelerspasfoto op zijn spelerspas. Dit geldt voor alle zaal- en veldvoetballers vanaf de leeftijdscategorie Onder 13 en ouder. Tot 1 november kunnen leden zelf hun spelerspasfoto wijzigen via de Voetbal.nl-app of de Wedstrijdzaken-app.
Een teammanager kan via de Wedstrijdzaken-app de foto‘s van alle teamleden wijzigen. Tot 1 november kan ook de ledenadministrateur de foto‘s wijzigen. Voor leden die nog geen spelerspasfoto op de digitale spelerspas hebben, is het altijd mogelijk om een foto in te stellen, dus ook na 1 november.

Bron: webmaster
Share: