Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). Door de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) krijgen mensen meer mogelijkheden om voor zichzelf op te komen bij de verwerking van hun gegevens. Hun privacyrechten worden namelijk versterkt en uitgebreid.

Toestemming:
Er is toestemming van de betrokkene nodig voor verwerking van de gegevens. Ook moet het doel van de verwerking vermeld staan.
Sporting Heerlen dient daarom een geldige toestemming te krijgen van zijn leden om hun persoonsgegevens te mogen verwerken. Door onderstaand formulier in te vullen stemt u in dat de vereniging Sporting Heerlen u gegevens mag gebruiken voor haar website voor de rubrieken welke met ja of nee moeten worden ingevuld.

Invullen formulier
Personen vanaf 16 jaar dienen de bovenste 7 rubrieken in te vullen, de rubrieken met de ja/nee vragen en het e-mailadres. Onder foto wordt verstaan: Elftalfoto c.q. teamfoto of een pasfoto bij een eventuele functie binnen de vereniging. Denk hierbij als trainer, assistent-trainer, leider, grensrechter, scheidsrechter, vrijwilliger, bestuurlijke functie.

Toestemming bij kinderen
De AVG geeft kinderen jonger dan 16 jaar extra bescherming. Want kinderen kunnen de risico‘s van een gegevensverwerking niet of minder goed inschatten. Daarom moeten zij toestemming hebben van de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt.

Invullen formulier
Bij personen onder de 16 jaar dient de ouderlijke verantwoordelijke het gehele formulier in te vullen. Onder foto wordt verstaan: Elftalfoto c.q. teamfoto of een pasfoto bij een eventuele functie binnen de vereniging. Denk hierbij als trainer, assistent-trainer, leider, grensrechter, scheidsrechter, vrijwilliger, bestuurlijke functie.

 man    vrouw  

 zoon    dochter  

 ja    nee  

 ja    nee  

 ja    nee  

 ja    nee  

 ja    nee