Een huishoudelijk reglement is een verzameling van regels bij verenigingen. Deze regels ondersteunen doorgaans de statuten. Het huishoudelijk reglement is ondergeschikt aan de statuten. Dit wil zeggen dat de statuten gehanteerd worden, zodra het huishoudelijk reglement daarmee in tegenspraak is. Veelal wordt in de statuten ruimte gelaten voor verdere invulling van details in een huishoudelijk reglement.

Klik hier voor het Huishoudelijk reglement Sporting Heerlen