Om goed te kunnen samenwerken en het voor iedereen duidelijk is wat van u wordt verwacht binnen de vereniging zijn er regels en voorschriften. In dit onderdeel vindt u informatie over:

Gedragsregels
Huishoudelijk reglement
Kledingvoorschriften
Lidmaatschap
Contributieregeling