Wanneer wij de geschiedenis van Heerlen Sport bezien, dan blijkt dat de vereniging onder verschillende benamingen een belangrijke plaats heeft ingenomen in de sportbeoefening in Heerlen. Niet alleen belangrijk wat betreft het grote aantal sportbeoefenaars, maar ook vanwege de grote belangstelling die de vereniging op bepaalde momenten heeft genoten tot ver buiten de stad Heerlen. Uiteraard wordt de belangstelling voor een vereniging voor het grootste gedeelte bepaald door de successen die het eerste elftal van de vereniging weet te behalen en wordt er weinig of geen aandacht geschonken aan de innerlijke kracht van de vereniging, welke tot uiting komt in het aantal sportbeoefenaars en de wijze waarop men met elkaar de voetbalsport en eventuele andere takken van sport in de vereniging beoefent.

Uitgaande van die successen herinneren zich ongetwijfeld vele leden, oud leden en belangstellende de succesvolle periode van het eerste elftal in het begin van de vijftiger jaren, met als bekroning de intrede in de hoogste afdeling van de KNVB in 1953. En verder teruggaand naar de vooroorlogse periode zullen zeker voor de ouderen onder ons nog herinneringen opdoemen aan de toen nog bestaande scheiding in de voetbalwereld, met enerzijds de grote KNVB, in het zuiden gekenmerkt als de neutrale voetbalbond en anderzijds de IVCB waarin de verenigingen uitkwamen die op katholieke of christelijke grondslagwaren georganiseerd. In deze IVCB wist VVH'16 in het jaar 1938 het kampioenschap te behalen van de eerste klasse Zuid I om vervolgens te kunnen deelnemen aan de strijd om het kampioenschap van Nederland. Zoals het gewoonlijk gaat in het bestaan van een vereniging zijn er ups en downs en zo zijn er twee dieptepunten geweest in het bestaan van Heerlen Sport. Vooreerst de degradatie in 1933 uit de eerste klasse van de RKF en de daarop gevolgde zeer moeilijke jaren en vervolgens de geleidelijke teruggang naar de eerste klasse van de onderafdeling Limburg van de KNVB in 1977.

Gelukkig is men weer uit deze dalen kunnen komen en daaruit blijkt dan ook de kracht van de vereniging Heerlen Sport. Want juist zo een periode van teruggang als de belangstelling van buiten voor het grootste gedeelte verdwenen is, zal men het van binnenuit moeten doen. Dank zij innerlijke kracht heeft men niet alleen in die periode maar ook in andere moeilijke jaren van de vereniging, steeds weer kunnen volharden en is het 75 jarige bestaan van de vereniging mogelijk geworden.

Op 1 juli 2012 zijn de verenigingen SV Heerlen/IDB en Heerlen Sport d.m.v. een fusie samengaan onder de nieuwe naam Sporting Heerlen. De thuishaven van Sporting Heerlen zal het complex "Grasbroek" gelegen aan de Boerhaavestraat te Heerlen zijn.