Afmelden

Je wilt jezelf afmelden als lid van Sporting Heerlen, dat vinden wij uiteraard erg jammer. Om de uitschrijving echter goed te laten verlopen willen wij jou vragen om het onderstaande formulier in te vullen zodat wij de afmelding in orde kunnen maken. Naast het invullen van onderstaand formulier moeten spullen die van de club in bruikleen zijn gekregen zijn ingeleverd (tas, trainingspak enz) en moet aan de contributieverplichting zijn voldaan. Bedenk dat de contributieverplichting voor een heel seizoen is, zoals in het contributiereglement is opgenomen. (voor de contributieregeling seizoen 2020-2021 klik hier.) In het geval van overschrijving naar een andere vereniging zijn dezelfde voorwaarden van toepassing. Wordt hier niet aan voldaan, wordt de overschrijving niet afgerond.

Denk hierbij aan tas, trainingspak en eventueel trainingskleding