Aanmelden

Je wilt lid worden van Sporting Heerlen of u wilt zoon of dochter aanmelden bij onze vereniging. Daar zijn wij uiteraard heel blij mee! Om het lidmaatschap mogelijk te maken zullen eerst nog een aantal zaken moeten worden geregeld. Op de eerste plaats willen wij u vragen om onderstaand aanmeldformulier in te vullen. Vervolgens zal een van de bestuursleden contact met u op nemen om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek. Tijdens het kennismakingsgesprek willen wij jou persoonlijk welkom heten bij de club en uitleg geven over de gang van zaken binnen onze club.

Daarnaast willen wij onze nieuwe leden (en de ouders) leren kennen en is er de mogelijkheid om vragen te stellen. Dit gesprek zal ongeveer een half uur duren.

* = verplicht invulveld

 man    vrouw  

 Identiteitskaart    Paspoort  

 Telefoon    Mobiel  

 Ja      Nee  

 Ja      Nee